Welkom bij de Schaepsdyck

Schapen

spelen als eeuwenlang

een belangrijke rol in Brabant

. Ze gaven melk, vlees, wol

en begraasden de heiden.

Met hun mest zorgden ze voor vruchtbare zandgronden

Op ons bedrijf worden deze doelen weer aktief uitgedragen.

De melk voor de kaas en yoghurt

Het vlees voor de consumptie

De mest voor de vruchtbare grond.

De wol voor de tal van doelen

Het begrazen van natuurgronden.

Waar wij voor staan...

een familiebedrijf

met hart voor

onze dieren,

de produkten

en de omgeving,

waarbij we een uitdaging zien

in het uitdragen van de rijkdom van vakmanschap ,

kwaliteit en smaak

te combineren met

duurzaamheid en innovatie...

aan u,

onze afnemers en onze kinderen.

Boerderijwinkel

Zolang de wet, qua coronamaatregelen,

het toestaat

zijn wij gewoon geopend!

Contact

Ruud en Coriene Timmermans

Langenbergseweg 18

Gilze

0612606846 of 0683523729

schaepsdyckgilze@gmail.com

Coronamaatregelen:

Geen groepsontvangst.

Afstand houden.

Ieder uur als de winkel open is de klinken reinigen.