Welkom bij de Schaepsdyck

Schapen spelen als eeuwenlang een belangrijke rol in Brabant. Ze gaven melk, vlees, wol en begraasden de heiden. Met hun mest zorgden ze voor vruchtbare zandgronden

Op ons bedrijf worden deze doelen weer aktief uitgedragen.

De melk voor de kaas

Het vlees voor de consumptie

De mest voor de vruchtbare grond.

De wol voor de warmte.

Het begrazen van natuurgronden.

Waar wij voor staan...

Wij zijn een familiebedrijf met hart voor onze dieren, de produkten en de omgeving, waarbij we een uitdaging zien in het uitdragen van de rijkdom van vakmanschap , kwaliteit en smaak te combineren met duurzaamheid en innovatie... aan u, onze afnemers en onze kinderen.

vanaf medio 2017...

gaat de webshop operationeel zijn. 

Contact

Ruud en Coriene Timmermans

Langenbergseweg 18 

Gilze

0161452096

rucotimmer@ziezo.biz

ACTUEEL NIEUWS

De nieuwsbrief laat nog even op zich wachten....

Voor actuele zaken, markten mag u nog even op onze site neuzen...