Welkom bij de Schaepsdyck

Schapen  spelen als eeuwenlang

een belangrijke rol in Brabant.

Ze gaven melk, vlees, wol en begraasden de heiden.

Met hun mest zorgden ze voor vruchtbare zandgronden.

Op ons bedrijf worden deze doelen weer aktief uitgedragen.

De melk voor de kaas. Het vlees voor de consumptie.

De mest voor de vruchtbare grond.

De wol voor de tal van doelen

Het begrazen van natuurgronden.

Waar wij voor staan...

een familiebedrijf, met hart voor

onze dieren, de produkten

en de omgeving!

We zien een uitdaging in het uitdragen van de rijkdom van vakmanschap ,

kwaliteit en smaak

te combineren met

duurzaamheid en innovatie...

aan u, onze afnemers en onze kinderen.

Boerderijwinkel geopend

vrijdag 11.00-17.00u

zaterdag 10.00-16.30u

Momenteel zijn er geen excursiemogelijkheden.

Contact

Ruud en Coriene Timmermans

Langenbergseweg 18

Gilze

0612606846

schaepsdyckgilze@gmail.com

Actueel

In 2022 hebben we 40 bomen aangeplant

om CO2 vast te leggen.

Iedere boom legt ongeveer 25 kg CO2 op per jaar.

Onze diepwortelende grassen hebben de andere grassen geholpen om de droge zomer zonder beregening te doorstaan.

Samen zorgen we voor onze aarde.