De Schapen

Op ons bedrijf zijn voornamelijk melkschapen aanwezig.

Een zeldzaam boerderij huisdier.

De fokkerij vindt plaats met melkschapen,

Voor betere bevleesdheid van de lammeren, wordt een andere ram ingezet.

Momenteel zijn de rammen Jappie en Rypke op ons bedrijf.

Momenteel zijn er 200 ooien op het bedrijf.

We melken er 100 op het moment.

De ooien geven gemiddeld 550 liter per jaar en lopen van maart tot half november buiten.

's Nachts komen ze allemaal binnen in de stal.

De schapen eten gras en drinken water, verder krijgen ze biks of brokjes bij als krachtvoer, evenals bierbostel,

het restproduct van onze bierproducenten uit Brabant.

De lammeren krijgen ook nog de wei, het restprodukt van het kaasproces.