De Schapen

Op ons bedrijf zijn voornamelijk melkschapen aanwezig.

Een zeldzaam boerderij huisdier.

De fokkerij vindt plaats met melkschapen,

ook wordt gebruik gemaakt van een vleesram, voor betere bevleesdheid van de lammeren.

Momenteel zijn de rammen Jappie enSieb op ons bedrijf.

Jappie is een fries en Sieb een poll dorset.
Momenteel zijn er 200 ooien op het bedrijf.

We melken er 120 op het moment.

De ooien geven gemiddeld 550 liter per jaar en lopen van maart tot half november buiten.

's Nachts komen ze allemaal binnen in de stal.

De schapen eten gras en drinken water, verder krijgen ze biks of brokjes bij als krachtvoer, evenals bierbostel,

het restproduct van onze bierproducenten uit Brabant.

De lammeren krijgen ook nog de wei, het restprodukt van het kaasproces.