De Schapen

Op ons bedrijf zijn voornamelijk friese en zeeuwse melkschapen aanwezig.

 Een zeldzaam boerderij huisdier. 

De fokkerij vindt plaats met melkschapen, ook wordt gebruik gemaakt van een vleesram, momenteel zijn de rammen Jappie enn Sieb op ons bedrijf.

Jappie is een fries en Sieb een poll dorset. 
Momenteel zijn er 200 ooien op het bedrijf. We melken er 125 op het moment.

Half oktober gaan er 60 droog om in november weer fris aan het lammerseizoen te beginnen.

De andere 65 gaan half november droog....om in december weer te lammeren.

De jonge fokooitjes lammeren in het vroege voorjaar

De ooien geven gemiddeld 550 liter per jaar en lopen van maart tot half november buiten.

's Nachts komen ze allemaal binnen in de stal.

De schapen eten gras en drinken water, verder krijgen ze biks bij als krachtvoer. 

 De lammeren krijgen ook nog de wei, het restprodukt van het kaasproces.